Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności oraz zasad wykorzystywania plików Cookies


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez Sklep Internetowy biurostempel prowadzony pod adresem https://biurostempel.pl przez MG Print Małgorzata Giemeła. Zawiera również informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies i narzędzi analitycznych.
2. Administratorem danych osobowych jest firma MG Print Małgorzata Giemeła, 01-001-Warszawa, Al. Jana Pawła II 43A/37B, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 5320006030 , REGON: 142960000. (zwaną dalej „Administratorem”).

3. Dane osobowe zbierane przez MG Print  Małgorzata Giemeła za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
4. Sklep biurostempel informuje, że dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedynie w celu wykonania i realizacji umowy zawartej z Kupującym/Klientem. Za dodatkową zgodą dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie Newslettera.
5. Sklep internetowy biurostempel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie Zamówienia.


§ 2 RODZAJ, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH


W Sklepie Internetowym biurostempel dane osobowe zbierane są w następujących przypadkach:
1) w celu wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży towarów ze Sklepu związanej z rejestracją Konta oraz składaniu Zamówień, - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)
2) w celu ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO
a) w tych przypadkach niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego (w przypadku zwrotów), a w przypadku
Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej - NIP oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego.
3) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda Klienta, którego dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
b) w tym przypadku niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje adres poczty
elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.


§ 3 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH


1. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator zapewnia, że korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodny z przepisami prawa, w tym rozporządzenia unijnego RODO.
2. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie.
3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom:
a) dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych,
b) przewoźnikom wykonującym wysyłki Zamówień (wymienieni w Regulaminie Sklepu Internetowego),
c) podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym
d) podmioty świadczące usługi księgowe, prawne oraz doradcze.


§ 4 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH


 1. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie:
  a. niezbędnym do realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów, w tym roszczeń reklamacyjnych Klienta oraz dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń przez Administratora – nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia przekazania danych.


 2. § 5 PROFILOWANIE


 3. 1. Sklep Internetowy [nazwa_sklepu] może korzystać z funkcji profilowania, które polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty preferencji oraz zainteresowań Klientów.
  2. Funkcja ta pozwala Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji i zainteresowań Klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwala również na stosowanie odpowiednich sposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji.
  3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.


 4. § 6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ


 5. 1) Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereg uprawnień, takich jak:
  a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe,
  b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych,
  c) Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO,
  d) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna art. 21 RODO i) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Sklep Internetowy [nazwa_sklepu] przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes,
  e) Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” – podstawa prawna art. 17 RODO
  f) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO,
  g) Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO,
  h) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


 6. § 7 PLIKI COOKIES


 7. 1) Sklep Internetowy [nazwa_sklepu] używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  2) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Sklepie, a w szczególności do:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  b) rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  c) zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi;
  d) dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Klienta;
  e) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
  f) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  3) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w Sklepie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
  a) utrzymania sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
  b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  4) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
  5) Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które to mogą zamieszczać zewnętrzne pliki Cookie:
  a) Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, Google Ads, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google Search Console) Więcej informacji https://support.google.com/googleads/answer/2407785 ;
  b) Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;
  c) Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (SalesManago.pl);
  d) Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie;
  e) EBROS Mariusz Rosa z siedzibą przy ul. Olimpijska 27, 05-220 Zielonka
  (czater.pl);
  i) W tym przypadku pliki Cookies są wykorzystywane do zapewnienia Użytkownikom kontaktu z Administratorem za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem kanału online, tj. usługi chat (czat) umożliwiającej kontakt za pośrednictwem przesyłania naprzemiennych wiadomości tekstowych;
  f) CallPage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
  g) Zendesk, Inc. z siedzibą w USA;
  h) Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie.
  6) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim,
  Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  7) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  8) Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.


 8. § 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 9. 1. Administrator Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki
  prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego
  opublikowania nowej polityki prywatności na stronach internetowym Sklepu i poinformowania
  o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
  2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają
  powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
  3. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych prosimy kierować na adres giemela@yahoo.com.
  4. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od daty powstania sklepu.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl